E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (454 Sıra No.lu VUK Tebliği) Resmi Gazete Yayımlandı.Daha fazla bilgi edinin
e-Defter’in ilk duyurulmasından beri hem mevzuat hem de teknik olarak bir çok değişiklik oldu.Daha fazla bilgi edinin
e-Defter ile ilgili tüm detaylar..Daha fazla bilgi edinin
Gelirler İdaresi 16.04.2015 tarihinde, e-Defter’in Yabancı Para cinsinden tutulabilmesi için teknik tarafta güncelleme duyurmuştu.
Daha fazla bilgi edinin
20/06/2015 Tarihinde yayımlanan yeni tebliğ ile E-Fatura ve E-Defter kullanması zorunlu olan firmalar için yeni kriterler belirlenmiştir. Bu vesile ile kapsam daha da genişletilmiş ve 20.000 yeni mükellefin daha sisteme giriş yapması planlanmaktadır.Daha fazla bilgi edinin
01.09.2015 saat 10:00 itibariyle UBL 2.1 standardı esas alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan UBL-TR1.2 şeması e-fatura GERÇEK ortamında uygulamaya konulacaktır.Daha fazla bilgi edinin
e-Fatura ile ilgili tüm detaylar.Daha fazla bilgi edinin
Doğrusunu söylemek gerekirse; E-Arşiv ilk çıktığında, 433 sıra sayılı tebliği okuduğumda; kağıt faturaların arşivlenmesinde bir kolaylık sağlandığı ve bunun yanında da bir takım operasyonel kolaylıklar tanındığına ilişkin olumlu bir görüş hakimdi.Daha fazla bilgi edinin