NOT : Aşağıdaki yazımda belirttiğim bazı hususlar; GİB’in mükelleflere ve yazılım firmalarına gönderdiği yazı üzerine değişikliğe uğradı ve UBL-TR 1.2’ye geçiş tarihi 15.09.2015’e kadar uzatıldı.

Buraya kadar sorun yok, ancak; GİB aynı duyurusunda; bu tarihten sonra sadece UBL-TR 1.2’ye destek verileceğini ve 1.0 veya 1.1 formatlarında gönderilecek zarfların hata alacağını belirtti. İşte bu açıklama yeniden yazılım firmalarını ve mükellefleri zorlayacak bir durum oluşturuyor. 15.092015 tarihinde siz geçseniz dahi; e-faturayı gönderdiğiniz diğer firma geçmemişse, faturanız yerine ulaşmayacak, dolayısıyla da işleriniz aksayacak !

Tüm entegrasyon, özel entegratör veya özel yükleme aracı kullanan mükelleflerin 15.09.2015’ten önce çok sıkı bir çalışma ile UBL-TR 1.2 formatında fatura gönderme ve alma testlerini test ortamında yapmaları gerekiyor. 

Mükelleflerin kendi ERP’lerinde mecburi olarak birşey yapmaları gerekmiyor fakat; portal uygulamalarından (entegrasyon veya özel entegratör) e-fautra bilgisini UBL formatında alan ERP’ler de bu formatı okuyacak şekilde gerekli değişiklikleri sistemlerinde uygulamaları gerekiyor!

Bilginize

(15-08-2015)

Merhaba,

31.12.2013 tarihi dediğimde, E-Fatura sistemine ilk defa başlayanların hafızalarında pek de hoş olmayan anılar canlanacaktır. O günler hakikaten zor günlerdi, zira ne yazılım sağlayıcılar, ne GİB ne de Mükellefler konu ile ilgili tam bir bilgiye haiz değildiler ve geçiş tabiri caiz ise “KANLI” olmuştu.

İşte buna benzer bir geçişe daha hazırlanalım ! hayır, amacım kimsenin gözünü korkutmak değil, ancak bu konuda ilgilileri uyarmak ve yol göstermek amacı ile ben de üzerime düşen görevi yapmak istedim. Aslında bu yeni versiyon geldiğinde, UBL-TR 1.2 versiyonuna geçmeyen firmalar fatura gönderip alamayacak diye bir durum söz konusu değil. Ama… Evet, burada bir büyük “AMA” yazmamız gerek. Şöyle örnek verelim :

NASIL ETKİLENECEĞİM ?

Eğer Entegrasyon ya da Özel Entegratör çözümü kullanıyorsanız ve size fatura gönderen firma UBL-TR 1.2 formatında gönderiyorsa ve sizin kullandığını e-fatura çözümü hala UBL-TR 1.1 versiyonunda kalmış ise; bu demektir ki bazı ek bilgileri sisteminize alamayacaksınız.

Öncelikle 18.02.2015 tarihinde GİB’in yaptığı duyuruda aşağıdaki bilgiler verilmekteydi :

“01.09.2015 saat 10:00 itibariyle UBL 2.1 standardı esas alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan UBL-TR1.2 şeması e-fatura GERÇEK ortamında uygulamaya konulacaktır. Entegratör, Özel Entegratörler ve Yükleme Araçları yazılım sağlayıcılarının sistemlerini bu tarihe kadar düzenlemesi ve ilgili tarih ve saatte güncellemesi gerekmektedir.”

Aslında sadece sistemsel bir değişiklikmiş gibi görünen bu geçiş veya güncelleme; E-Fatura sisteminde yaşanan deneyimler sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap veren, hem teknik hem de iş birimleri açısından önemli değişiklikler ve yenilikler içeren bir güncelleme ! İşte bu yeni UBL-TR 1.2 versiyonunda ne gibi değişiklikler olduğunu, sizin için inceledik ve bir “Check-List” hazırladık. Böylece hem yazılım desteği veren firmalar, hem de mükellefler 1 Eylül 2015’teki geçişe ne kadar hazır olduklarını test etme fırsatı bulacak.

 UBL-TR 1.2 İLE GELEN YENİLİKLER

A-) FATURA BELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

(!) Öncelikle yeni fatura tipleri eklendi. Artık SATIŞ ve IADE fatura tipleri yanında, aşağıdaki fatura tiplerini de kullanabileceksiniz :

* TEVKIFAT,ISTISNA,ARACTESCIL,OZELMATRAH

Diğer eklenen alanların üzerinden kısaca geçelim :

AccountingCost : İlave Fatura Tipi Ayrımı. GİB’in standart fatura tipleri yanında mükelleflerin ilave bir ayrım yapabileceği fatura tipi (Hizmet Faturası gibi)

BillingReference : Fatura’nın ilişkili olduğu diğer belge bilgilerini bu alanda gönderebiliyorsunuz

BuyerCustomerParty : Faturada belirtilen mal veya hizmeti alan (Fatura alıcısı haricinde başka bir firma olabilir) tarafın bilgileri yazılmalı

SellerSupplierParty : Yine faturayı d]zenleyen firma haricinde; faturadak’ mal veya hizmeti sağlayan taraf

TaxRepresentativeParty : Faturadaki mal ve hizmetlerin vergi işlemleri ile ilgili/sorumlu taraf

OriginatorDocumentReference : Faturanın başlangıçtaki, düzenlemesine referans oluşturan belgelere ait bilgiler bu kısma yazılmalıdır

ContractDocumentReference : Eğer faturayı düzenleyen ile alan arasında bir Kontrat varsa ve bu kontrata ilişkin bir fatura kesilmiş ise; bu kontrat belgesinin bilgilerini ekleyebileceğiniz yeni bir alan açıldı.

Delivery : Faturada belirtilen mallara ait gönderim, sevkiyat veya taşıma ile ilgili bilgiler (kargo firması, taşıyan kamyon ve şoför bilgileri, taşıma ücreti vs) bu alana yazılabilir

WithholdingTaxTotal : Tevkifat ile iligli bilgiler bu alana yazılmalıdır

AllowanceCharge : Aslında bu alan vardı fakat tek bir değer alabiliyordu. yeni versiyonda bu eleman çoklandı. Yani fatura satırında birden fazla iskonto (dilediğiniz sayıda) oranı/tutarı belirtebileceksiniz.

SubInvoiceLine : Bu alan da yeni eklenen elemanlar arasında. fatura satırındaki bir mal veya hizmet için ek birim kodu kullanılması gerekiyorsa; bu elemanın içindeki “InvoicedQuantity” elmanı  (bu alan zorunlu) kullanılabilir.

B-) ORTAK KULLANILAN ELEMANLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

InvoiceLine : Burada, fatura satırlarının her biri için; ReceipLineReference,DespatchLineReference ve OrderLineReference elemanları eklendi. Böylece, sipariş, irsaliye veya teslimat ile ilgili belgeleri de satır bazında fatura içerisine ekleyebilieceksiniz. Ayrıca, “Note” elemanı da çoklandı, bir satıra birden fazla not ekleyebileceksiniz. Yine satır bazında “Delivery” elemanı eklendi, böylece teslimatlar parçalı olduğunda, iligli teslimat bilgilerini ayrı ayrı belirtebileceksiniz. Yine satır bazında “Birden fazla iskonto” (AllowanceCharge) ile “Tevkifat” (WithholdingTax) elemanları eklendi.

Item : Bu eleman altına bazı yeni elemanlar eklendi. Bunlar

  • ItemInstance : Parti/lot bilgisi, ürün takip no, üretim zamanı, seri veya kayıt numarası gibi bilgiler ekleyebileceksiniz
  • AdditionalItemIdentification : Mal veya hizmetin kullanılabilecek yeni bir sınıflandırma bilgisi elemanı eklendi.
  • CommodityClassification : Bu eleman içerisine uluslararası standart kodlar veya ulusal çapta belirlenmiş ürün’ün sınıflandırmasına dair kodlar istendiği taktirde girilebilir.

Party : Bu eleman altına IndustryClassificationCode elemanı eklendi.Böylece nace kodlarını bu eleman vasıtası ile gönderebileceksiniz.

PaymentMeans : Ödeme şeklini belirten bu eleman altınaPayerFinancialAccount elemanı eklendi. Faturanın ödemesini yapacak firmanın hesap bilgileri bu eleman içine yazılabilir.

C-) KOD LİSTELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Bildiğiniz gibi; kod listeleri şematron kontrolü sırasında kullanılan geçerli değerleri göstermektedir ve 1.2 versiyonu ile burada da bazı ekler gelmiştir.

Bunları özetlersek :

  1. Ölçü birimlerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca belirlenmiş ölçü birim kodları da eklenmiştir. Bkz : http://ww.gtb.gov.tr
  2. Vergi istisna nedenleri önceden bir açıklama yazılarak geçilebiliyordu. Yeni versiyonda “TaxExemptionReasonCode” adında, istisna neden kodu eklendi. Dolayısı ile istisna bilgilerini girerken kodları ile birlikte gönderebileceğiz.
  3. Tevkifat ile ilgili kullanılmak üzere “TaxTypeCode” listesi güncellendi ve tevkifat kodları güncellendi
  4. Para birimleri ISO 4217 listesinde yer alan tüm değerleri içerecek şekilde güncellendi. Buradaki en önemli değişiklik; Türk Lirası için kullanılacak Kısaltılmış Kod : “TRY” dir.

 

Yukarıda “ÖZET” olarak vermeye çalıştığımız yenilikler, aslında yazılım tarafında, entegrasyon tarafında ve ERP tarafında yapılması gereken birçok efora ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Zira, burada tek bir kalemde yazılan elemanların altı hayli dolu. Mükemmel bir iş yapmak istiyorsanız; hem dizayn hem de iş süreçleri bakımından birçok görev sizleri bekliyor.

Yukardaki bilgilerle ilgili ve genel olarak E-Fatura konusundaki teknik/mevzuat konularında yorumlarınızı ve sorularınız bekliyorum.

Bana ulaşmak için :

Tel : +90 542 785 8413

Email : ali.bulut@vbt.com.tr

NOT : Bu yazının, LinkedIn haricinde bir mecrada izinsiz tamamı veya bir parçası yayımlanamaz. 

(C) Ali Bulut

Etiketler : E-Fatura, EFatura,GİB, UBL, UBL TR, UBL-TR 1.1,UBL-TR 1.2, Şematron, XML, Mali Mühür, Özel Entegratör, Entegrasyon, Maliye bakanlığı, ISO, Birim Kodları, VBT, E-Dönüşüm, e-invoice