e-Defter Başvuru

Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin aşağıda yer alan şartları taşımaları gerekmektedir.

e-Defter Başvuru Şartları Nelerdir?

  1. Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları,
  2. Tüzel kişi mükelleflerin 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmiş olması
  3. Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.

Yukarıda yer alan şartları taşıyanlardan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra no: 1) ve Genişleme Tebliği (454 Sıra No.lu VUK Tebliği) kapsamında elektronik defter oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyenler, aşağıdaki link üzerinden e-Defter başvurusunu yapabilirler.

e-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?

e-Defter’e geçmek isteyen Mükellefler aşağıdaki link üzerinden online başvuru yapabilirler.

http://edefter.gov.tr/edefterbasvuru.html