Kebir Defteri Nedir?

Büyük defter, yevmiye defterlerine kaydedilmiş olan işlemleri buradan alarak sitemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve düzenli olarak bu hesaplarda toplayan muhasebe defteridir. Büyük defterin diğer adı da Defteri Kebir’dir.Büyük Defter’in E-Defter kapsamına girmesi ile birlikte yeni formatı aşağıdaki gibidir.

Kebir Defteri örneğinin önizlemesini görmek için resime tıklayınız.

 

Defter örneğini indirmek için tıklayınız.

Örnek Kebir Defterini görüntülemek için indirdiğiniz dosyada, XML klasörünün altındaki dosyalardan herhangi birine çift tıklayarak XML’in içeriğini Internet Explorer’d