e-Defter ile İlgili Yayınlanan Tebliğler

e-Defter ile ilgili, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) – www.gib.gov.tr’de yayınlanan tebliğler aşağıda kronolojik sırada belirtilmiştir:

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)

421 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği

 Vergi Usul Kanunu Sirküleri 58 Sayılı Sirküler

Vergi Usul Kanunu Sirküleri 67 Sayılı Sirküler 

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 2) 

 e-Defter Uygulama Kılavuzu

 e-Defter, e-Fatura Genişleme Tebliği

Hatırlatma

eDefter.gov.tr kaynaklı .PDF dokümanlarına ulaşamıyorsanız, (link kırık, .pdf görüntülenemiyor gibi nedenlerle) iletişim sayfamızdan bize edinmek istediğiniz tebliğin adını yazın. Tebliğin yayınlanmış halini, PDF formatında belirteceğiniz mail adresine gönderelim.