Yevmiye Defteri Nedir?

Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken ticari işlemlerin, ilgili belge veya ispata dayanan evraktan çıkarılarak tarih sırasıyla ve “madde” halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir. Yevmiye defterine yapılan her kayıt mutlaka bir belgeye dayanmalıdır.Yevmiye Defterinin E-Defter kapsamına girmesi ile birlikte yeni formatı aşağıdaki gibidir.

Yevmiye Defteri örneğinin önizlemesini görmek  için aşağıdaki  resme tıklayınız.

 

Defter örneğini indirmek için tıklayınız.

Örnek Yevmiye Defterini görüntülemek için indirdiğiniz dosyada, XML klasörünün altındaki dosyalardan herhangi birine çift tıklayarak XML’in içeriğini Internet Explorer’da görüntüleyebilirsiniz.