Zaman Damgası Nedir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Zaman Damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı, ifade eder.

e-Defter ve Berat’ları Zaman Damgası İle İmzalamak Zorunlu mu?

e-Defter tebliğine göre defter ve Berat’ları zaman damgası kullanarak imzalamak zorunlu değil.
Ancak herhangi bir problemden dolayı – Son güne bırakmanız sonucu olabilecek internet kesintisi, GIB’in sistemlerindeki problemler- Berat’ların GIB’e iletilememesine karşın zaman damgası ile oluşturulan defterlerin yasal süreler içerisinde oluşturulduğunun ispatı yapılabilir.