Gelirler İdaresi 16.04.2015 tarihinde, e-Defter’in Yabancı Para cinsinden tutulabilmesi için teknik tarafta güncelleme duyurmuştu.

Peki bu güncelleme ile neler değişti? Nelerin önü açıldı? Güncelleme öncesi e-Defter’deki Yabancı Para Birimi konusu nasıldı?

 

E-Defter Öncesinde Durum Nasıldı?

Firmalara, 348 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 5228 sayılı kanun ile defter kayıtlarını yabancı para birimi üzerinden tutma hakkı tanınmıştı.

Bu tebliğ ve Kanun’un sonuçlarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

  • Belgeler ve kayıtlar yabancı para birimi üzerinden düzenlenebilir.
  • Yabancı para birimi üzerinden düzenlenen belgelerde, döviz tutarının Türk Parası karşılığının da gösterilmesi esastır.
  • Belge muhatabı yurt dışında ise, döviz tutarı üzerinden düzenlenen belgelerde, Türk Parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/05/20050512-9.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/07/20040731.htm Madde 7

 

İlk E-Defter Geçişinde Yabancı Para Biriminden Defter Tutma Özelliği Yoktu

e-Defter ilk devreye alındığında Teknik olarak Dövizli defter oluşturulamıyordu. Çünkü Teknik kılavuzlarda e-Defter para birimi, sabit olarak Türk Lirası (TRY) tanımlanmıştı ve değiştirilemiyordu, yani defter para birimi Türk Lirası (TRY) idi. Ayrıca orijinal para birimini ve tutarlarını girebileceğimiz alanlar da -xml tagları- yoktu.

 

16.04.2015 Tarihinde Yapılan Güncelleme

GIB’in yayınladığı teknik güncelleme ile Yabancı Para biriminden e-Defter tutma ve kayıt göstermenin önü açılmış oldu.

Yapılan güncelleme ile;

  • E-Defter’in para birimini istediğiniz döviz cinsinden tutabiliyorsunuz.
  • E-Defter’inizin para birimi TRY olsa bile dövizli bir işleme istinaden atılan muhasebe kaydının (TRY) döviz bilgilerini e-Defter’de gösterebiliyorsunuz. Detayını aşağıdaki örnekte görebilirsiniz.
  • E-Defter’inizin para birimi TL olsa bile direk dövizli bir işlem kaydını gösterebiliyorsunuz.

Bu madde önemli! Bu konuda ayrıca bilgiler veriyor olacağım.

Örneklersek;

Türk Lirası (TRY) cinsinden tutulmakta olun bir defter’de, 100 USD tutarındaki faturanın Türk Lirası olarak deftere kaydedilmesini görebilirsiniz.

Defterin Tutulduğu para birimi defaultCurrecy TRY
Parasal Tutar ( Defter Kaydedilen) Amount 278
Deftere kaydedilen tutarın Para birimi amountCurrency TRY
Döviz Kuru Tarihi amountOriginalExchangeRateDate 18/03/2015
Orijinal Para Birimi Miktarı amountOriginalAmount 100
Orijinal Para Birimi amountOriginalCurrency USD
Döviz kuru amountOriginalExchangeRate 2,78
Kaynak Döviz Kuru amountOriginalExchangeRateSource Spot Sözleşmesi
Kaynak Döviz Kuru Açıklama amountOriginalExchangeRateComment 18/03/2014 Spot Sözleşme