e-Fatura Başvuru

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (tebliğe ulaşmak için tıklayınız) göre 2013 takvim yılı sonuna kadar e-fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olacak mükellefler için son başvuru tarihi 01.09.2013’tür.

Mükellefler, başvuru esnasında uygulamadan yararlanma yöntemlerinden durumlarına uygun olan birisini belirtmek zorundadır. Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin uygulama karşısındaki durumu ve uygulamadan yararlanma prosedürleri, yapacakları başvuru üzerine Başkanlık tarafından belirlenecektir.

Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler elektronik ortamda veya posta yoluyla başvuru yapabilmektedir.

Posta yoluyla başvuru yapmak isteyen mükelleflerin başvuru belgelerini “Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı(I) – Gelir İdaresi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı/ANKARA” adresine göndermeleri gerekmektedir.

Başvuru Süreci

Yukarda belirtildiği şekilde önce bir dilekçe ile başkanlığa başvurunuzu yapıyorsunuz. Sonra  :

  • Başvurunuz onaylanırsa, size onaylandığüına dair bir bilgi emaili geliyor
  • Aynı zamanda Mali Mühür temini için KAMUSM’e GİB tarafından bir yazı gönderiliyor ve nitelikli mali mühür sertifikası hazırlanıyor
  • Siz de KAMUSM’e bir form doldurarak başvuru yapıyorsunuz. Kaç adet mali mühür cihazı istediğiniz belirtiyorsunuz.
  • Bu arada GİB’in test tanım formunu doldurup Gİb’e iletiyorsunuz (Entegrasyon yöntemi için)
  • Eğer PORTAL kullanımını seçtiyseniz, Mali Mühür tesliminden sonra, canlı sistemi kullanmaya geçmek istediğinizi bir dilekçe ile bildiriyorsunuz ve kullanıcınız aktif hale geçiyor
  • Entegrasyon yöntemi için bir dizi testler yapıyorsunuz ve GİB bu test sonuçlarına göre size E-fatura sistemin ekabul ediyor.
  • Testler bitikten ve başarılı olarak geçtikten sonra, Gİb’e canlı ortama Kabul dilekçesi ve Canlı Tanım formunu (online) doldurup gönderiyorsunuz
  • 1 hafta içinde canlı sisteme geçiş isteğinizi belirtmezseniz, testleri yeniden yapmak zorundasınız.
  • Özel entegratör kullananlar için ise, bir dilekçe ile hem başkanlığa hem de özel entegratöre başvurup kullanıcınızın açılmasını talep ediyorsunuz.
  • Mali mührünüzü özel entegratöre verebilirsiniz (ilk kullanıcı açarken kesin kullanılıyor) ya da fatura gönderip alırken entegratörün mali mührünün kullanıolmasını sağlayabilirsiniz.

Kaynakça : Gİb E-fatura Sitesi (efaura.gov.tr)