İdari Faydaları:

• Faturaların postada kaybolması veya gecikmesi gibi olumsuz olaylar yaşanmaz.
• Sistem üzerinde sorgu yapılarak istenen her türlü bilgiye anında ulaşılır, arşivde saatlerce kağıt fatura nüshası aramaya gerek kalmaz.
• Faturalaşan taraflar arasındaki uyuşmazlıklar ortadan kalkar.

Mali Faydaları:

• Kağıt faturalamadaki kağıt maliyetinden tasarruf edilir.
• Kağıt faturanın çıktı alınması sırasında tüketilen sarf malzeme maliyetleri azalır.
• Kağıt faturaların gönderilmesi maliyetini ortadan kaldırır.
Fatura kesme, gelen faturaları işleme, faturaları zarflama, postaya verme vb. işler için personele gerek kalmaz, işgücü maliyetlerini azaltır.
Mali Mühür ile imzalandığı için, yetkisiz kişilerce düzenlenebilecek “naylon” fatura olayı ortadan kalkar

Teknik Faydaları:

• e-Fatura elektronik ortamda kesildiği için kağıt fatura kesilmesine gerek kalmaz.
• Kağıt fatura nüshaların arşivlenmesi için yer ayrılmasına gerek yoktur.
• e-Fatura verileri firmaların kendi muhasebe, ERP vb. bilgi işlem sistemlerine aktarılabilir.
• Bankacılık Ödeme Sistemleri ile entegrasyon halinde e-Faturaların tahsilat takibi kolaylıkla yapılabilir.