Mali Mühür Nedir?

Mali Mühür Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (MM ESHS), TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi (Kamu SM) tarafından, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmelere elektronik sertifika sağlama hizmeti vermek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı için kurulmuş ve işletilmektedir.

efaturaonay.fw

Vergi Mükelleflerinden GİB’in yayımladığı tebliğlerdeki koşulları sağlayan Şahıs veya Kurumlar; Nitelikli Mali Mühür Sertifikası edinerek, gönderecekleri E-faturalarda ve aldıkları E-Faturalara verdikleri uygulama yanıtlarında kullanmak zorundadırlar.

 

Mali Mühür Cihazları 2 Tipte Üretilmektedir :

  • USB Cihazlar : Bunlar; bir USB flash olarak hazırlanmış ve sertifikaları bir sim karta yüklenmiş halde bulunurlar. Firmalar bu cihazları KAMUSM’den istediği miktarda temin edebilirlerefaturausb.fw
  • HSM cihazları : Genelde; sayı olarak çok fazla faturası ve dolayısıyla imza ihtiyacı olan firmalar; bu cihazı temin edebilirler. Bu cihazların içerisine mali mühür seritifikaları soft olarak Gİb’in göndereceği Teknik bir eleman vasıtası ile yüklenebilmektedirefaturahsm.fw